Version laatimispäivä 21.3.2018

1. Henkilötietorekisterin pitäjä

Coating Source Oy (sisältäen Sport Source toiminimen)
Y-tunnus 2033924-7
Rasuanrinne 9, 42300 Jämsänkoski
Puh.: +358 50 9174408
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Nimi: Elise Heinonen
Puh.: +358 44 7450209
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Henkilötietojen käsittelyn menettelytavat

Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja menettelytapoja sovelletaan toimiin, joilla Coating Source Oy kerää tietoa asiakkaista ja käyttäjistä (tietojen keruu ja käyttö). Menettelytapoja sovelletaan myös Coating Source Oy:n tuotteiden ja palvelujen sekä verkkosivustojen käytön yhteydessä Coating Source Oy:lle luovutettaviin henkilötietoihin.

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja?

Coating Source Oy käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Asiakassuhteen hallinta ja analysointi
Coating Source saattaa käyttää henkilötietojasi edustamasi yrityksen kanssa muodostetun asiakassuhteen hallintaan, analysointiin ja parantamiseen.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen
Coating Source Oy saattaa käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme, tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut koulutuksiimme tai muihin tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Coating Source Oy:n ja yritysasiakkaan väliseen sopimukseen tai muun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä
Coating Source Oy saattaa käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen yritysasiakkaalle tärkeitä tiedotteita ja muita palveluihin (kuten koulutuksiin) liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen yritysasiakasta palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen yritysasiakkaalta palautetta tuotteista ja palveluista.

Asiakasmarkkinointi
Coating Source Oy saattaa ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen mahdollisista uusista tuotteista, palveluista tai tarjouksista. Coating Source Oy voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja yritysasiakkaalle relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

Palvelujen hallinta ja kehittäminen
Coating Source Oy voi käyttää käyttäjän henkilötietoja oman liiketoimintansa hallintaan ja kehittämiseen.

5. Mitä tietoja keräämme?

Coating Source Oyn keräämät henkilötiedot saattavat sisältää muun muassa seuraavantyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

5.1 Perustiedot kaikista rekisteröidyistä

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • palvelukieli
 • Coating Source Oy:n asiakassuhteeseen liittyvän yrityksen, jossa käyttäjä työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin, nimi ja tiedot
 • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
 • asiakkaalle kohdistetut kampanjat ja tarjoukset sekä niiden käyttö
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Coating Source Oyn digitaalisten palvelujen sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot
 • Coating Source Oyn käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot
 • asiakaspalvelusähköpostit ja -verkkokeskustelut.

5.2 Coating Source Oyn tuotteita tai palveluja ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niistä reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot

 • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.

5.3 Coating Source Oyn koulutuksiin ja muihin tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

 • olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta
 • ruokavaliota koskevat tiedot (arkaluonteisia tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti).

5.4 Coating Source Oyn yritysverkkokaupan asiakkaiden tiedot

 • käyttäjänimi
 • asiakasnumero
 • toiminta verkkokaupassa sisäänkirjautumisen jälkeen.

6. Kuinka keräämme henkilötietoja?

Suurin osa tiedoista saadaan yritysasiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Coating Source Oy saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen päivityspalveluja, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

7. Kuinka jaamme henkilötietoja?

Coating Source Oy ei myy, vuokraa tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Coating Source Oy saattaa jakaa henkilötietojasi Coating Source Oy:lle palveluja suorittavien valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Näitä palveluja voivat olla esimerkiksi kirjanpitopalvelut, ohjelmistopalvelut, henkilötietojen hallinta ja analysointi, tutkimustoiminta, markkinointi ja erilaiset kampanjat. Coating Source Oy saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. Coating Source Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Coating Source Oy saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassaolevasta määräyksestä.

Coating Source Oy saattaa jakaa henkilötietojasi fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Näin voi olla myös kylläkin epätodennäköisen maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän henkilötiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

8. Henkilötietojen luovutus Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Coating Source Oy ei jaa henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Kuinka pitkään käsittelemme henkilötietoja?

Coating Source Oy voi käsitellä henkilötietorekisterissä olevia henkilötietoja yritysasiakkaan ja Coating Source Oyn välisen asiakassuhteen tai vastaavan suhteen keston ajan sekä kohtuullisen aikaa suhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Coating Source Oy voi käsitellä henkilötietojasi verotuksellisiin ja lakisääteisiin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen.

10. Tietosuojaperiaatteet

Coating Source Oy varmistaa kerättyjen tietojen tietosuojan sähköisin ja hallinnollisin suojatoimin.

Vain Coating Source Oy:n tai Coating Source Oy:n nimissä tai Coating Source Oy:n puolesta toimivien organisaatioiden nimeämällä henkilökunnalla on oikeus käyttää henkilötietorekisteriä. Kaikilla tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä käyttöoikeus. Henkilöillä on eritasoisia käyttöoikeuksia sen mukaan, mitä tietoja heidän on työnkuvauksensa mukaan käsiteltävä. Henkilötietoja sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla, jotka suojaavat niitä Coating Source Oy:n ulkopuolisilta hyökkäyksiltä.

Kaikki Coating Source Oy:n ja sen alihankkijoiden työntekijät ovat velvollisia käsittelemään työssään näkemiään henkilötietoja luottamuksellisesti.

Henkilötietojasi sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat on suojattu luvattomalta pääsyltä.

11. Oikeutesi nähdä tiedot, korjata niitä ja kieltää niiden käyttö

Sinulla on oikeus nähdä Coating Source Oy:n henkilötietorekisterin sinua koskevat tiedot. Pyyntö nähdä tiedot osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, ja se on allekirjoitettava.

Sinulla on oikeus kieltää Coating Source Oy:tä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

12. Sovellettavan lain valinta ja oikeus esittää kantelu valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Jos epäilet tietosuojalainsäädännön rikkomusta, eikä asiaa saada selvitettyä sinun ja Coating Source Oy:n välisissä neuvotteluissa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

13. Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Coating Source Oy voi ajoittain muuttaa kyseistä tietosuojaselostetta sekä muuttaa tai perua eri palvelujen käyttöoikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos tietosuojaselostetta muutetaan merkittävästi tai päinvastaiseen suuntaan, Coating Source Oy julkaisee kotisivuillaan 30 päivää näkyvän ilmoituksen muutoksesta. Coating Source Oy suosittelee lukemaan tietosuojaselosteen aika ajoin mahdollisten muutosten varalta.